Митовете за разстройствата от аутистичния спектър

С увеличаването на броя на хората, диагностицирани с разстройства от аутистичния спектър, се увеличават и митовете. Ето някои от митовете, в които се вярва за аутистичните разстройства. Прочетете Повече