Златното дете срещу изкупителната жертва: Когато родителите избират любими

Динамиката на златното дете и изкупителна жертва в братята и сестрите често причинява дисфункционални семейни отношения и засяга и двете деца по сериозни начини. Прочетете Повече