Важен въпрос за датата на игра: Вие сте собственик на оръжие?

Когато оставите детето си на среща в нова къща, има определени въпроси, които задавате на родителите: Да донесем ли лека закуска или питие? Имате ли правила относно времето на екрана? Кога трябва да ги взема? Прочетете Повече