Имам „гериатрична бременност“. Наистина ли съм в риск?

Дула и консиерж по майчинство обсъжда защо трябва да се откажем от термина „гериатрична бременност“ и споделя опита си относно реалните рискове, свързани с бременности в напреднала възраст на майките. Прочетете Повече