Домашно обучение за множество интелигентности

В тази статия майка, обучаваща се у дома, обяснява как разпознаването на различните стилове на обучение на децата й е от жизненоважно значение за успешното домашно обучение. Прочетете Повече