Бъдете добро ехо

Когато партньорът ви предложи начин, по който можете да коригирате поведението си, за да разрешите конфликт, повторете молбата обратно към него или нея, за да сте сигурни, че разбирате какво пита вашият съпруг и дайте на партньора си шанс да изясни. Прочетете Повече