Разликите между IDEA и раздел 504

IDEA и раздел 504 от Закона за рехабилитация от 1973 г. са два федерални закона, които засягат как се образова дете с увреждания. Разберете как се различават и кое може да се отнася за вашето дете. Прочетете Повече

как да се измъкнем от семейни събития