Множество интелигентности - пространствени

Пространствената интелигентност е колко добре вашето дете може мислено да си представи изображение. Разберете дали детето ви е пространствено надарено и намерете начини да насърчите неговите пространствени силни страни. Прочетете Повече